10 Dub

Jarní příprava Aleje k lipám

V sobotu 22. dubna proběhne od 14.00 hodin jarní příprava terénu pro budoucí Alej k lipám. Sraz na začátku budoucí aleje, tj. na cestě do Jilešovic.

Alej k lipám je projekt spolku Dobro-vize, který získal podporu nadace Via.Našim záměrem je obnova původní polní cesty, která je v majetku obce. Nachází se uprostřed lánu za Dobroslavicemi, a to po pravé straně ve směru na Jilešovice. Na podzim zde zamýšlíme vysadit alej slivoní. Travnatý ostrov se třemi lipami, odkud lze dohlédnout až do Polska, se tak propojí se stávající cestou.

Máte-li chuť zapojit se do práce, přijďte nám pomoci vysbírat například kameny z pole.

03 Dub

Jarní údržba naučné procházky

V sobotu 1. dubna 2017 proběhla jarní údržba naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova. Na vybrané stromy bylo umístěno nové označení dřevěnými destičkami s logem pro snazší orientaci návštěvníků. Dále jsme vyčistili nádrž pod studánkou i korýtko, doplnili vodu pro ptactvo a umyli informační tabule. V předchozím týdnu došlo rovněž k dosazení těch stromků v aleji, které nezvládly zimu. Těší nás, že stezka je celoročně velice hojně navštěvovaná, a to nejen občany Dobroslavic, ale rovněž turisty z Ostravy a okolí.

Podívejte se na více fotografií

04 Úno

Projekt Alej k lipám podpořen nadací Via

Nadace Via3-lípy-uprostřed-pole podpořila před pár dny projekt spolku Dobro-vize Alej k lipám.
Našim záměrem je obnovit původní polní cestu v katastru obce Dobroslavice, která je dnes zaorána, ale je dohledatelná v historických mapách. Chceme zde vysadit alej ovocných stromů. Ta vytvoří spojnici s travnatým ostrovem se třemi vzrostlými lipami, který se nachází uprostřed polí a dnes k němu nevede žádná přístupová cesta. Místo nabízí unikátní výhled do okolní krajiny. Na výsadbě se budou podílet děti z Kroužku malých turistů, místní senioři, i celé rodiny z Dobroslavic.

http://www.nadacevia.cz/koho-jsme-podporili/

25 Říj

Dětské hřiště v provozu

Soubor dřevěných herních prvků pro děti vyrobených z akátového dřeva, které jsou nově umístěny u Kuželny v zámeckém parku, je hotov. Obec, jež realizaci financovala, převzala od firmy hotové hřiště dne 13. 10. 2016.

K slavnostnímu zahájení provozu dojde 27. 10. 2016 v 16.30 hodin.

Podívejte se na fotografie z otevření.

Spolek Dobro-vize má na této úspěšně zrealizované akci zásadní podíl, a to zejména díky práci Ing. arch. Zuzany Sýkorové, která po celý rok 2016 připravovala návrh koncepce a koordinovala dílčí vyjednávání, nejen s Památkovým ústavem v Ostravě.

10 Říj

Stavba dětského hřiště zahájena

nové dětské hřiště V současné době probíhají práce na souboru herních prvků z akátového dřeva v zámeckém parku u restaurace Kuželna. Prvky jsou určeny pro děti do 10 let.

detail nového dětského hřiště

Spolek Dobro-vize nejprve inicioval na počátku roku 2016 a poté rovněž připravoval realizaci těchto herních prvků ve spolupráci s obcí Dobroslavice, která je investorem. Jsme velice rádi, že se nám podařilo uskutečnit to, co v obci již mnoho let citelně chybí.