31 Říj

Podzimí úklid

podzimni uklidPojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí.

Úklid tentokrát proběhne v sobotu 5. 11. 2016 od 9 hodin. Sraz tradičně u hasičské zbrojnice. Rukavice a pytle na odpad budou k dispozici.

25 Říj

Dětské hřiště v provozu

Soubor dřevěných herních prvků pro děti vyrobených z akátového dřeva, které jsou nově umístěny u Kuželny v zámeckém parku, je hotov. Obec, jež realizaci financovala, převzala od firmy hotové hřiště dne 13. 10. 2016.

K slavnostnímu zahájení provozu dojde 27. 10. 2016 v 16.30 hodin.

Podívejte se na fotografie z otevření.

Spolek Dobro-vize má na této úspěšně zrealizované akci zásadní podíl, a to zejména díky práci Ing. arch. Zuzany Sýkorové, která po celý rok 2016 připravovala návrh koncepce a koordinovala dílčí vyjednávání, nejen s Památkovým ústavem v Ostravě.

10 Říj

Stavba dětského hřiště zahájena

nové dětské hřiště V současné době probíhají práce na souboru herních prvků z akátového dřeva v zámeckém parku u restaurace Kuželna. Prvky jsou určeny pro děti do 10 let.

detail nového dětského hřiště

Spolek Dobro-vize nejprve inicioval na počátku roku 2016 a poté rovněž připravoval realizaci těchto herních prvků ve spolupráci s obcí Dobroslavice, která je investorem. Jsme velice rádi, že se nám podařilo uskutečnit to, co v obci již mnoho let citelně chybí.