Dramatický kroužek

dramaticky krouzekDramatický kroužek má v této chvíli 22 dětí, od nejmenších prvňáčků až po
páťáky. Setkání probíhá každý týden v pondělí od 17.00 do 18.30kulturním domě Dobroslavice. Kromě místních dětí, pro které je kroužek určen především, navštěvují dramaťák i děti z Děhylova.

Děti v rámci kroužku rozvíjejí základní dramatické dovednosti jako je řeč, pohyb,
improvizace, a také kreativitu a fantazii. Dokladem toho je že dvě divadelní hry –
Komická červená Karkulka a Ema hledá Vánoce – jež si děti napsaly samy. První
představení – Komická červená Karkulka, O třech prasátkách a Pohádka o
Koblížkovi – odehrály děti na akci Divadlo v parku 2016 a následně v rámci akce
Dobroslavické kosení 2016. Další premiéru měly o rok později opět na akci Divadlo
v parku 2017, a to s pohádkami Ema hledá Vánoce a Neposlušná kůzlátka.

Kroužek vznikl v lednu roku 2016 z iniciativy Milana Šťastného, vedoucího místního
ochotnického divadelního spolku Dodivadlo a místopředsedy Spolku Dobro-vize.
Dalším vedoucím kroužku se stal Robert Tománek, člen Dodivadla a rady Spolku
Dobro-vize. Neocenitelnou pomocnicí je také Zuzana Dedková, členka Dodivadla a
Spolku Dobro-vize, která se stará o dětské kostýmy a kulisy. Dramatický kroužek
Dobroslavice je zaštítěn Spolkem Dobro-vize. Tato volnočasová aktivita pro děti v
obci rozšířila spektrum nabídky dostupných aktivit pro místní děti a těší se také
podpoře ze strany obce Dobroslavice.