Naučná procházka z Dobroslavic do Děhylova

otevření naučné procházkyInformace o projektu

Naučná procházka z Dobroslavic do Děhylova je původní projekt Václava Klapetka a přátel. Devět informačních tabulí vás provede starou cestou do Děhylova  – lesem Sýkornice a pak po poli až do Děhylova. Na každé tabuli se můžete dozvědět nejen zajímavosti z okolí, ale také něco o včelách, ptácích, květinách či kamenech. Pro děti si „zajíc Ušák“ na každé tabuli přichystal nějaký ten zajímavý úkol.

Zajímavosti

Financování a podpora projektu

Na financování prodcházky se podíleli:

Přispěvatel Částka
Obec Dobroslavice 10 000,-
Obec Děhylov 4 560,-
Sbírka a dary 5 959,-

Pokud máte zájem podpořit tento projekt i vy, můžete poslat příspěvek na náš
transparentní účet 2800807952/2010 a použijte variabilní symbol 201504. Děkujeme…

Koordinátoři projektu

Václav Klapetek