Povinná publicita

Spolek Dobro-vize je zapojen do projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který probíhá v termínu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022.  Projekt  je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předkladatelem a koordinátorem projektu v Moravskoslezském kraji je Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.