Alej k lipám

Aktuality

Popis projektu

Projekt „Alej k lipám“ chce nastartovat kultivaci krajiny v katastru obce Dobroslavice. Cílem spolku Dobrovize je výsadba aleje ovocných stromů lemující budoucí travnatou stezku pro pěší, pozemek, který je v majetku obce Dobroslavice. Původní polní cesta, jež se nachází napravo ve směru výjezdu z naší obce k Jilešovicím, je již mnoho let zaorána a stala se součástí rozlehlého, jednolitého lánu polí. Tato cesta o šířce šesti metrů je zanesena v Katastru nemovistostí jako pozemek pod číslem 636/5 – viz foto.
Budoucí alej o délce sto padesáti metrů zpřístupní trojici vzrostlých lip i pod nimi stojící kamenný podstavec s křížem, místo k odpočinku, které se dnes nachází na travnatém ostrově vprostřed pole. Toto cílové místo je již dnes vyhledávaným cílem turistů i místních pro jedinečnost výhledu po okolní krajině, bohužel, nevede k němu v současnosti žádná přístupová cesta. Tento fakt bychom rádi změnili.

úvodní ceduleNáš záměr výsadby byl připravován ve spolupráci s arboristou a odborníkem na výsadbu alejí v regionu, Ing. Markem Gasiorem. Odolná odrůda slivoní i hrušní byla vybrána s ohledem na severní svah, slabě kyselé PH zdejší půdy i návaznost na ovocnou alej třešní, kterou je lemována navazující asfaltová cesta mezi Dobroslavicemi a Jilešovicemi. Sazenice byly koupeny po pečlivém výběru, a to v Ovocné školce Malochýn u pana Bohumila Petruželky.

Travnatý ostrov, na němž rostou tři lípy, byl díky sponzorům, kterými jsou rodiny Bučkova a Teslíkova, osazen dvěma dřevěnými lavičkami. Jejich výrobu zajistili Václav Klapetek a Karel Struhala st. Všem uvedeným, stejně jako panu Antonínu Kusýnovi, kterému tato část pozemku patří, velice děkujeme za nemalý podíl na zvelebení místa, kam ústí naše Alej k lipám.

Náš projekt Alej k lipám byl v roce 2017 finančně podpořen Nadací Via v programu Živá komunita, a to díky štědré podpoře manželů Hany a Dalimila Dvořákových, manželů Silke a Jaroslava Horákových a dalších dárců. Krom dárců bychom rádi poděkovali i obci Dobroslavice, která záměr spolku podpořila.

Zasazené stromy

Na pozemku obce bylo vysázeno celkem dvacet tři ovocných stromků. Alej je tvořena dvěma základními druhy

Okraje jsou pro lepší opýlení i pro zpestření doplněny

Koordinátoři projektu

   
Irena Šťastná  Jan Sýkora    

Sponzoři projektu

Nadace VIA

Média

Zástupce nadace VIA natočil na akci sázení aleje video. Podívejte se, v jakém počasí jsme sázeli…