Motýlí louka

Aktuality

Popis projektu

20180406_181454V České republice žije 143 druhů denních motýlů, z nichž přibližně 70 druhů je různou
měrou ohroženo. Zákonem je chráněno 22 druhů motýlů, z toho je kriticky ohrožených 8
druhů a silně ohrožených 11 druhů. V uplynulém století 18 druhů našich motýlů zcela
vyhynulo. Nevymírají jen vzácné druhy, ale výrazně se snižuje i počet jedinců dříve zcela
běžných druhů.
Plánované umístění louky je v hlavní části zámeckého parku v prostoru kolem vzrostlého
Zeravu. V současné sobě je okolo plánovaného 15 m kruhu vymezený a
pravidelně sečený travnatý chodník, včetně dvou laviček. Celková plocha louky
v plánovaném stavu bude činit 180 m².

Projekt je součástí dlouhodobého projeku Oživení zámeckého parku v Dobroslavicích.

Koordinátoři projektu

Václav Klapetek