25 Říj

Dětské hřiště v provozu

Soubor dřevěných herních prvků pro děti vyrobených z akátového dřeva, které jsou nově umístěny u Kuželny v zámeckém parku, je hotov. Obec, jež realizaci financovala, převzala od firmy hotové hřiště dne 13. 10. 2016.

K slavnostnímu zahájení provozu dojde 27. 10. 2016 v 16.30 hodin.

Podívejte se na fotografie z otevření.

Spolek Dobro-vize má na této úspěšně zrealizované akci zásadní podíl, a to zejména díky práci Ing. arch. Zuzany Sýkorové, která po celý rok 2016 připravovala návrh koncepce a koordinovala dílčí vyjednávání, nejen s Památkovým ústavem v Ostravě.