03 Dub

Jarní údržba naučné procházky

V sobotu 1. dubna 2017 proběhla jarní údržba naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova. Na vybrané stromy bylo umístěno nové označení dřevěnými destičkami s logem pro snazší orientaci návštěvníků. Dále jsme vyčistili nádrž pod studánkou i korýtko, doplnili vodu pro ptactvo a umyli informační tabule. V předchozím týdnu došlo rovněž k dosazení těch stromků v aleji, které nezvládly zimu. Těší nás, že stezka je celoročně velice hojně navštěvovaná, a to nejen občany Dobroslavic, ale rovněž turisty z Ostravy a okolí.

Podívejte se na více fotografií