14 Kvě

Alej k lipám po jarním setkání

Koncem dubna proběhlo v Aleji k lipám setkání všech, kteří zde loni na podzim sázeli ovocné stromy.  Každý věnoval dvě hodiny svého volného času tomu, aby sazenici zkontroloval, vytvořil závlahovou jamku a zaléval. Celá alej má díky společné práci dobrovolníků také ohrazení z kůlů.  V úvodní části aleje jsme navíc znovu zorali půdu a zaseli zde travní směs lučních květin.

Zásadní je, že všechny ovocné stromy v Aleji k lipám zdárně přežily zimu. Nyní je důležité pečovat o dostatečnou zálivku. Proto Spolek Dobro-vize připomene vždy koncem měsíce všem zapojeným dobrovolníkům, že právě jejich strom potřebuje vodu, ideálně 10 litrů.

16 Srp

Kroužek mladých turistů zahajuje sezónu

v pátek 29. září 2017 zahájíme čtvrtou sezónu

  • pro děti ve věku 6-11 let, schůzky probíhají v pátky od 17.00 hodin, start je vždy před kulturním domem
  • pobýváme co nejvíce v lese a poznáváme okolí Dobroslavic, všechno, co objevíme na výpravách, kreslíme do zápisníku, cvičíme, čteme si a sportujeme v přírodě
  • kroužek vedou dobrovolníci s pedagogickým vzděláním,
    kontakt pro zájemce – 739 578 396, Irena Šťastná

Přihláška a více informací ke stažení zde.

18 Kvě

Příprava aleje pokračuje – sejeme trávu

Minule jsme bohužel už nestihli zasít a tak jsme se ve středu 17.5.2017 sešli opět. Zoraná a povláčená plocha stihla mezitím opět ožít, takže jsme museli znovu zapojit techniku a půdu pořádně připravit. Nakonec se vše povedlo a my se s posledními paprsky slunce spokojeně ubírali domů.

Podívejte se na fotogalerii.