06 Dub

Nedělní příprava motýlí louky

Zveme všechny příznivce na první brigádu k novému projektu Motýlí louka, a to v neděli 8. 4. 2018 v 15. hodin.

Sejdeme se u travnatého kruhu v centrální části zámeckého parku. S sebou si vezměte  železné hrábě, rýč a pracovní rukavice. Nejprve připravíme půdu a následně budeme vysévat speciální travní směs, která je lákavá zejména pro motýly, včely a čmeláky.

V případě příznivého počasí bude následovat jarní údržba Naučné procházky.