17 Led

Členská schůze spolku

Milí Dobrovizané,

loni jsme spolu založili Spolek Dobro-vize. Asi tak jako je život plný hektických a klidných období, tak i náš spolek si podobnými cykly prochází. Jeho činnost je závislá na aktivitě jeho členů, kteří musí taky mimo jiné zvládat své povinnosti v zaměstnání i ve svých rodinách. Myslím si, že leden můžeme všichni vnímat jako období klidu a příprav a chtěl bych Vás tímto všechny jménem rady pozvat na pravidelnou členskou schůzi spolku, kde nejen zhodnotíme rok předešlý, ale hlavně si naplánujeme ten rok letošní. Myslím, že se loni udělal pořádný kus práce, který sice navenek zatím moc vidět nebyl, ale jsem přesvědčen, že rok letošní bude těžit z příprav roku předešlého.

Termín schůze je stanoven na 2.2. v 18:00 v klubovně kulturního domu. Předpokládaný konec je 20:00.

Program schůze
  1. Schválení programu členské schůze
  2. Zhodnocení roku 2015
  3. Seznámení s hospodařením spolku
  4. Aktuálně běžící projekty
  5. Plánované projekty na rok 2016
  6. Volba rady spolku na rok 2016
  7. Ostatní
  8. Diskuze

Jenom bych chtěl připomenout, že schůze se mohou zúčastnit jak plní, tak sympatizující členové. Hlasovat však mohou pouze plní členové. Na rok 2016 bude členství ve spolku automaticky prodlouženo – členství sympatizující je i nadále bez příspěvku.

Pokud máte zájem program obohatit vlastním příspěvkem, pak téma a stručnou anotaci zašlete prosím mail dobrovize@gmail.com.

Těším se na společné setkání a srdečně Vás zvu za celou radu Spolku

Rostislav Moric